• Kwiecień 2021 środa, 21.04.2021 - - przygotowywanie się do spotkań informacyjnych, których odbycie planowane jest na maj Więcej
 • Marzec 2021 środa, 21.04.2021 - - prace na etapie koncepcji programowej Więcej
 • Styczeń i luty 2021 środa, 21.04.2021 - - pozyskiwanie zgód właścicieli na wykonanie badań geologicznych Więcej
 • Grudzień 2020 czwartek, 11.02.2021 - - złożenie wniosku o Decyzję środowiskową Więcej
 • Posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych wtorek, 27.10.2020 - W dniu 27.10.2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Więcej
 • Posiedzenie Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych środa, 23.09.2020 - Więcej
 • Wrzesień 2020 wtorek, 1.09.2020 - - trwa weryfikacja dokumentacji projektowej STEŚ Więcej
 • Sierpień 2020 wtorek, 1.09.2020 - - opracowano i przekazano STEŚ do weryfikacji zamawiającego GDDKiA - trwają prace terenowe w zakresie rozpoznania geotechnicznego - trwają prace kameralne w zakresie opracowania dokumentacji geotechnicznej Więcej
 • Czerwiec i lipiec 2020 poniedziałek, 20.07.2020 - Rozpoczęto prace geotechniczne w terenie. Więcej
 • Maj 2020 środa, 27.05.2020 - - trwa opracowywanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego, - przekazano materiały do przeprowadzenia Audytu BRD, - trwa opracowywanie Raportu oddziaływania na środowisko, - odbyła się 10 Rada Projektu. Więcej
 • Kwiecień 2020 środa, 22.04.2020 - - zakończono inwentaryzację przyrodniczą - uzyskano zatwierdzenie Dokumentacji Hydrogeologicznej - trwa opracowywanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego - opracowano materiały do przeprowadzenia Audytu BRD Więcej
 • Marzec 2020 poniedziałek, 16.03.2020 - - zakończono opracowywanie Dokumentacji hydrogeologicznej, - odbyła się 9 Rada Projektu, - trwa inwentaryzacja przyrodnicza, - trwa opracowywanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego. Więcej
 • Luty 2020 piątek, 7.02.2020 - Informujemy, że zakończyliśmy przyjmowanie wniosków mieszkańców. Bardzo dziękujemy za wszystkie przesłane wnioski, uwagi i opinie. Prace realizowane w styczniu: - trwa inwentaryzacja przyrodnicza, - trwa opracowywanie dok. hydrogeologicznej, - przeprowadzana jest analiza wniosków przesłanych przez mieszkańców, - trwa opracowywanie raportu ze spotkań informacyjnych, - przygotowanie materiałów do Audytu BRD. Więcej
 • Styczeń 2020 poniedziałek, 20.01.2020 - Informujemy, że w 10 i 11 grudnia odbyły się spotkania informacyjne z mieszkańcami. W spotkaniu w Gminie Lubsza wzięło udział 105 osób, natomiast w spotkaniu w Brzegu wzięło udział 67 osób. Prace realizowane w styczniu: - trwa inwentaryzacja przyrodnicza, - trwają prace geologiczne, - przeprowadzana jest analiza wniosków przesłanych przez mieszkańców, - przygotowanie materiałów do… Więcej
 • 03 Grudzień 2019 środa, 4.12.2019 - Informujemy, że w dniach 10 i 11 grudnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Opolu oraz Biuro Projektowe MPRB Sp. z o.o. ZAPRASZAJĄ NA SPOTKANIE INFORMACYJNE. Informacje szczegółowe w zakładce „do pobrania”. Więcej
 • Listopad 2019 poniedziałek, 2.12.2019 - Stan na listopad: opracowano i przekazano do akceptacji Prognozę Ruchu odbyła się 6 rada projektu trwa inwentaryzacja przyrodnicza trwają przygotowania do spotkań ze Społeczeństwem Więcej
 • Październik 2019 wtorek, 22.10.2019 - odbyła się rada projektu nr 6 z przedstawicielami: Gmin, Powiatu, Urzędu Marszałkowskiego, PKP, Wód Polskich, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, GDDKiA, Projektanta przekazano do akceptacji projekt robót hydrogeologicznych trwa inwentaryzacja przyrodnicza przekazano dokumentację fotograficzną analizowanego obszaru Więcej
 • Stan na 2019.08.02 piątek, 2.08.2019 - przekazano wyniki pomiarów ruchu kontynuacja inwentaryzacji przyrodniczej Więcej
 • Stan na 2019.07.10 środa, 10.07.2019 -  wykonano pomiary ruchu drogowego zgodnie z wytycznymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i przekazano wyniki pomiarów odbyło się spotkanie w siedzibie Wody Polskie Rejon Brzeg w temacie uwarunkowań przekroczenia rzeki Odry odbyła się rada projektu nr 3 Więcej
 • Stan na 2019.06.04 wtorek, 4.06.2019 - przekazano roboczy materiał na radę projektu nr 2 z rozszerzoną do 8 wariantów analizą tras obwodnicy Więcej
 • Stan na 2019.05.29 środa, 29.05.2019 - odbyły się pierwsze spotkania techniczne i organizacyjne z przedstawicielami władz samorządów: Wójt Gminy Skarbimierz Andrzej Pulit Burmistrz Miasta Brzeg Jerzy Wrębiak Wójt Gminy Lubsza Bogusław Gąsiorowski Więcej
 • Stan na 2019.05.17 piątek, 17.05.2019 -  opracowano materiały geodezyjne do sporządzenia orientacji i planów niezbędnych do uruchomienia wysyłki korespondencji oraz do prac rozpoznawczych w terenie wysłano pisma wraz z załącznikami w celu pozyskania danych wejściowych do prac projektowych uzyskano wytyczne Centrali GDDKiA w zakresie wymogów dla realizacji prognozy ruchu zaakceptowano plan i lokalizację punktów pomiarów ruchu potrzebnych do sporządzenia prognozy ruchu Więcej
 • Stan na 2019-05-13 poniedziałek, 13.05.2019 - na radzie projektu nr 1 zaprezentowano pierwsze wariantowe 5 korytarzy i tras rozważanej obwodnicy Więcej