• Wrzesień 2020 wtorek, 1.09.2020 - – trwa weryfikacja dokumentacji projektowej STEŚ
 • Sierpień 2020 wtorek, 1.09.2020 - – opracowano i przekazano STEŚ do weryfikacji zamawiającego GDDKiA – trwają prace terenowe w zakresie rozpoznania geotechnicznego – trwają prace kameralne w zakresie opracowania dokumentacji geotechnicznej
 • Czerwiec i lipiec 2020 poniedziałek, 20.07.2020 - Rozpoczęto prace geotechniczne w terenie.
 • Maj 2020 środa, 27.05.2020 - – trwa opracowywanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego, – przekazano materiały do przeprowadzenia Audytu BRD, – trwa opracowywanie Raportu oddziaływania na środowisko, – odbyła się 10 Rada Projektu.
 • Kwiecień 2020 środa, 22.04.2020 - – zakończono inwentaryzację przyrodniczą – uzyskano zatwierdzenie Dokumentacji Hydrogeologicznej – trwa opracowywanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego – opracowano materiały do przeprowadzenia Audytu BRD
 • Marzec 2020 poniedziałek, 16.03.2020 - – zakończono opracowywanie Dokumentacji hydrogeologicznej, – odbyła się 9 Rada Projektu, – trwa inwentaryzacja przyrodnicza, – trwa opracowywanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego.
 • Luty 2020 piątek, 7.02.2020 - Informujemy, że zakończyliśmy przyjmowanie wniosków mieszkańców. Bardzo dziękujemy za wszystkie przesłane wnioski, uwagi i opinie. Prace realizowane w styczniu: – trwa inwentaryzacja przyrodnicza, – trwa opracowywanie dok. hydrogeologicznej, – przeprowadzana jest analiza wniosków przesłanych przez mieszkańców, – trwa opracowywanie raportu ze spotkań informacyjnych, – przygotowanie materiałów do Audytu BRD.
 • Styczeń 2020 poniedziałek, 20.01.2020 - Informujemy, że w 10 i 11 grudnia odbyły się spotkania informacyjne z mieszkańcami. W spotkaniu w Gminie Lubsza wzięło udział 105 osób, natomiast w spotkaniu w Brzegu wzięło udział 67 osób. Prace realizowane w styczniu: – trwa inwentaryzacja przyrodnicza, – trwają prace geologiczne, – przeprowadzana jest analiza wniosków przesłanych przez mieszkańców, – przygotowanie materiałów do…
 • 03 Grudzień 2019 środa, 4.12.2019 - Informujemy, że w dniach 10 i 11 grudnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Opolu oraz Biuro Projektowe MPRB Sp. z o.o. ZAPRASZAJĄ NA SPOTKANIE INFORMACYJNE. Informacje szczegółowe w zakładce „do pobrania”.
 • Listopad 2019 poniedziałek, 2.12.2019 - Stan na listopad: opracowano i przekazano do akceptacji Prognozę Ruchu odbyła się 6 rada projektu trwa inwentaryzacja przyrodnicza trwają przygotowania do spotkań ze Społeczeństwem
 • Październik 2019 wtorek, 22.10.2019 - odbyła się rada projektu nr 6 z przedstawicielami: Gmin, Powiatu, Urzędu Marszałkowskiego, PKP, Wód Polskich, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, GDDKiA, Projektanta przekazano do akceptacji projekt robót hydrogeologicznych trwa inwentaryzacja przyrodnicza przekazano dokumentację fotograficzną analizowanego obszaru
 • Stan na 2019.08.02 piątek, 2.08.2019 - przekazano wyniki pomiarów ruchu kontynuacja inwentaryzacji przyrodniczej
 • Stan na 2019.07.10 środa, 10.07.2019 -  wykonano pomiary ruchu drogowego zgodnie z wytycznymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i przekazano wyniki pomiarów odbyło się spotkanie w siedzibie Wody Polskie Rejon Brzeg w temacie uwarunkowań przekroczenia rzeki Odry odbyła się rada projektu nr 3
 • Stan na 2019.06.04 wtorek, 4.06.2019 - przekazano roboczy materiał na radę projektu nr 2 z rozszerzoną do 8 wariantów analizą tras obwodnicy
 • Stan na 2019.05.29 środa, 29.05.2019 - odbyły się pierwsze spotkania techniczne i organizacyjne z przedstawicielami władz samorządów: Wójt Gminy Skarbimierz Andrzej Pulit Burmistrz Miasta Brzeg Jerzy Wrębiak Wójt Gminy Lubsza Bogusław Gąsiorowski
 • Stan na 2019.05.17 piątek, 17.05.2019 -  opracowano materiały geodezyjne do sporządzenia orientacji i planów niezbędnych do uruchomienia wysyłki korespondencji oraz do prac rozpoznawczych w terenie wysłano pisma wraz z załącznikami w celu pozyskania danych wejściowych do prac projektowych uzyskano wytyczne Centrali GDDKiA w zakresie wymogów dla realizacji prognozy ruchu zaakceptowano plan i lokalizację punktów pomiarów ruchu potrzebnych do sporządzenia prognozy ruchu
 • Stan na 2019-05-13 poniedziałek, 13.05.2019 - na radzie projektu nr 1 zaprezentowano pierwsze wariantowe 5 korytarzy i tras rozważanej obwodnicy