Inwestor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole.
tel.centr. 77 401 63 00, fax 77 454 44 68
e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Wykonawca

MPRB Sp. z o.o.
ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków
tel. +48 12 312 18 78;

e-mail: biuro@mpmosty.pl