Listopad 2019

Stan na listopad:

  • opracowano i przekazano do akceptacji Prognozę Ruchu
  • odbyła się 6 rada projektu
  • trwa inwentaryzacja przyrodnicza
  • trwają przygotowania do spotkań ze Społeczeństwem
2 grudnia 2019