Prace projektowe

  • Wykonano prognozę ruchu drogowego wraz z jej zatwierdzeniem
  • Wykonano projekt robót geologicznych dla hydrogeologii
  • Wykonano wariantowe propozycje przebiegu korytarzy projektowanej obwodnicy
  • Wykonano materiały informacyjne na spotkania z Mieszkańcami Gmin i Miasta
  • Wysłano i opublikowano zaproszenia na spotkania informacyjne
  • przekazano wyniki pomiarów ruchu
  • trwa inwentaryzacja przyrodnicza
  • wykonano pomiary ruchu
  • przedstawiono roboczą wersję strony internetowej
  • przekazano roboczy materiał na radę projektu nr 2 z rozszerzoną do 8 wariantów analizą trasy obwodnicy
  • trwa inwentaryzacja przyrodnicza
  • sporządzanie orientacji wraz z pozyskaniem niezbędnych materiałów geodezyjnych
  • prace rozpoznawcze w terenie
  • uzyskano wytyczne do przeprowadzenia pomiarów ruchu wraz z ustaleniem punktów pomiarowych
  • rozpoczęto inwentaryzację przyrodniczą