Prace projektowe

 • Wykonano prognozę ruchu drogowego wraz z jej zatwierdzeniem
 • Wykonano projekt robót geologicznych dla hydrogeologii
 • Wykonano wariantowe propozycje przebiegu korytarzy projektowanej obwodnicy
 • Wykonano materiały informacyjne na spotkania z Mieszkańcami Gmin i Miasta
 • Wysłano i opublikowano zaproszenia na spotkania informacyjne
 • przekazano wyniki pomiarów ruchu
 • trwa inwentaryzacja przyrodnicza
 • wykonano pomiary ruchu
 • przedstawiono roboczą wersję strony internetowej
 • przekazano roboczy materiał na radę projektu nr 2 z rozszerzoną do 8 wariantów analizą trasy obwodnicy
 • trwa inwentaryzacja przyrodnicza
 • sporządzanie orientacji wraz z pozyskaniem niezbędnych materiałów geodezyjnych
 • prace rozpoznawcze w terenie
 • uzyskano wytyczne do przeprowadzenia pomiarów ruchu wraz z ustaleniem punktów pomiarowych
 • rozpoczęto inwentaryzację przyrodniczą