Kwiecień 2021

– przygotowywanie się do spotkań informacyjnych, których odbycie planowane jest na maj
– prace na etapie koncepcji programowej

21 kwietnia 2021