Styczeń 2020

Informujemy, że w 10 i 11 grudnia odbyły się spotkania informacyjne z mieszkańcami. W spotkaniu w Gminie Lubsza wzięło udział 105 osób, natomiast w spotkaniu w Brzegu wzięło udział 67 osób.
Prace realizowane w styczniu:
– trwa inwentaryzacja przyrodnicza,
– trwają prace geologiczne,
– przeprowadzana jest analiza wniosków przesłanych przez mieszkańców,
– przygotowanie materiałów do Audytu BRD.

20 stycznia 2020