Stan na 2019.05.29

odbyły się pierwsze spotkania techniczne i organizacyjne z przedstawicielami władz samorządów:

  • Wójt Gminy Skarbimierz Andrzej Pulit
  • Burmistrz Miasta Brzeg Jerzy Wrębiak
  • Wójt Gminy Lubsza Bogusław Gąsiorowski
29 maja 2019