Styczeń i luty 2021

– pozyskiwanie zgód właścicieli na wykonanie badań geologicznych
– prace geodezyjne nad mapą do celów projektowych

21 kwietnia 2021