Sierpień 2020

– opracowano i przekazano STEŚ do weryfikacji zamawiającego GDDKiA

– trwają prace terenowe w zakresie rozpoznania geotechnicznego

– trwają prace kameralne w zakresie opracowania dokumentacji geotechnicznej

1 września 2020