Październik 2019

  • odbyła się rada projektu nr 6 z przedstawicielami: Gmin, Powiatu, Urzędu Marszałkowskiego, PKP, Wód Polskich, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, GDDKiA, Projektanta
  • przekazano do akceptacji projekt robót hydrogeologicznych
  • trwa inwentaryzacja przyrodnicza
  • przekazano dokumentację fotograficzną analizowanego obszaru
22 października 2019