Stan na 2019.05.17

  •  opracowano materiały geodezyjne do sporządzenia orientacji i planów niezbędnych do uruchomienia wysyłki korespondencji oraz do prac rozpoznawczych w terenie
  • wysłano pisma wraz z załącznikami w celu pozyskania danych wejściowych do prac projektowych
  • uzyskano wytyczne Centrali GDDKiA w zakresie wymogów dla realizacji prognozy ruchu
  • zaakceptowano plan i lokalizację punktów pomiarów ruchu potrzebnych do sporządzenia prognozy ruchu
17 maja 2019