Stan na 2019.07.10

  •  wykonano pomiary ruchu drogowego zgodnie z wytycznymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i przekazano wyniki pomiarów
  • odbyło się spotkanie w siedzibie Wody Polskie Rejon Brzeg w temacie uwarunkowań przekroczenia rzeki Odry
  • odbyła się rada projektu nr 3
10 lipca 2019