Luty 2020

Informujemy, że zakończyliśmy przyjmowanie wniosków mieszkańców.
Bardzo dziękujemy za wszystkie przesłane wnioski, uwagi i opinie.

Prace realizowane w styczniu:
– trwa inwentaryzacja przyrodnicza,
– trwa opracowywanie dok. hydrogeologicznej,
– przeprowadzana jest analiza wniosków przesłanych przez mieszkańców,
– trwa opracowywanie raportu ze spotkań informacyjnych,
– przygotowanie materiałów do Audytu BRD.

7 lutego 2020