Maj 2020

– trwa opracowywanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego,
– przekazano materiały do przeprowadzenia Audytu BRD,
– trwa opracowywanie Raportu oddziaływania na środowisko,
– odbyła się 10 Rada Projektu.

27 maja 2020