Stan na 2019.08.02

  • przekazano wyniki pomiarów ruchu
  • kontynuacja inwentaryzacji przyrodniczej
2 sierpnia 2019