Stan na 2019.06.04

przekazano roboczy materiał na radę projektu nr 2 z rozszerzoną do 8 wariantów analizą tras obwodnicy

4 czerwca 2019