Czerwiec i lipiec 2020

Rozpoczęto prace geotechniczne w terenie.

20 lipca 2020